Vážení zákazníci, z důvodu přetížení některých přepravních společností počítejte prosím s možnou prodlevou v doručení o 1-2 pracovní dny oproti deklarovanému termínu. Tuto situaci nejsme bohužel schopni nijak ovlivnit. Děkujeme za pochopení PNEU SOUKUP s.r.o.
+420 774 236 420
Po - Pá 8.00 - 17.00
Košík
0 Kč

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů informace o nakládání s osobními údaji

Správcem osobních údajů pro tento web je společnost PNEU SOUKUP s.r.o., IČO: 25019465,  se sídlem Vrchlického 108, 418 01 Bílina  informuje své klienty o zpracování a nakládání s osobními údaji (což je nezbytné pro správné fungování našeho e-shopu):

U fyzických osob (nepodnikatelů) se jedná o údaje:

Jméno, příjmení
Údaje o bydlišti, telefonu a emailu
Případně číslo účtu pro plnění dle reklamací
Údaj o objednaném zboží a jeho ceně

Tyto údaje užíváme pouze za účelem dosažení účelu smlouvy, tedy ke splnění Vašich objednávek. Bez uvedení těchto údajů nelze splnit Vaši objednávku. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracováváme po dobu trvání záruční doby vyjma zákonných povinností uložených právním řádem ČR.

Naše společnost pak s údaji zachází s nejvyšší mírou bezpečnosti, kdy k údajům se dostanou pouze (a nanejvýš) dva z našich pracovníků. Jednak jde o osobu zpracovávající Vaší objednávku a jednak o osobu, která předává Vaši objednávku přepravci. S těmito údaji je zacházeno s nejvyšší mírou opatrnosti tak, aby nedocházelo k možnému úniku. S osobními údaji není dále nikterak nakládáno, osobní údaje neprodáváme ani dále nedistribuujeme, neužíváme je pro účely obchodních sdělení ani pro žádné jiné účely. Osobní údaje jsou pak uchovány pouze pro naplnění povinností uložených nám právním řádem ČR.

Pro lepší kvalitu našich služeb a zajištění řádného doručení objednaného zboží spolupracujeme s některými zpracovateli, kterým mohou být vaše data zpřístupněna. Ke zpřístupnění dochází výhradně v souvislosti se službami našeho e-shopu a pouze v nezbytném rozsahu pro splnění účelů smlouvy.

U fyzických osob podnikajících či právnických osob se jedná o údaje:

Název podnikatele
IČO/DIČ
Údaje o sídle podnikatele, telefonu a emailu
Případně číslo účtu pro plnění dle reklamací
Údaj o objednaném zboží a jeho ceně

Tyto údaje užíváme pouze za účelem dosažení účelu smlouvy, tedy ke splnění Vašich objednávek. Bez uvedení těchto údajů nelze splnit Vaši objednávku. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracováváme po dobu trvání záruční doby vyjma zákonných povinností uložených právním řádem ČR.

Naše společnost pak s údaji zachází s nejvyšší mírou bezpečnosti, kdy k údajům se dostanou pouze (a nanejvýš) dva z našich pracovníků. Jednak jde o osobu zpracovávající Vaší objednávku a jednak o osobu, která předává Vaši objednávku přepravci. S těmito údaji je zacházeno s nejvyšší mírou opatrnosti tak, aby nedocházelo k možnému úniku. S osobními údaji není dále nikterak nakládáno, osobní údaje neprodáváme ani dále nedistribuujeme, neužíváme je pro účely obchodních sdělení ani pro žádné jiné účely. Osobní údaje jsou pak uchovány pouze pro naplnění povinností uložených nám právním řádem ČR.

Pro lepší kvalitu našich služeb a zajištění řádného doručení objednaného zboží spolupracujeme s některými zpracovateli, kterým mohou být vaše data zpřístupněna. Ke zpřístupnění dochází výhradně v souvislosti se službami našeho e-shopu a pouze v nezbytném rozsahu pro splnění účelů smlouvy.

Berte prosím na vědomí, že hlavním komunikačním kanálem je email, kdy v komunikaci s Vámi a tedy i k použití osobních údajů bude docházet při komunikaci emailem.

Vaše práva ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům jsou:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

1) Potvrzuji, že uděluji souhlas společnosti PNEU SOUKUP s.r.o., IČO: 25019465,  se sídlem Vrchlického 108, 418 01 Bílina (dále jen „Správce“), aby zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení/ název společnosti
 • datum narození/IČO
 • bydliště/sídlo
 • e-mail
 • telefonní číslo

2) Jméno, příjmení, název společnosti, datum narození/IČO, telefonní číslo a e-mail jsou údaje, které potřebujeme pro marketingové účely, zajištění přípravy a plnění smluv nebo objednávek a následnou fakturaci, včetně případného řešení reklamací.

3) Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let.

4) S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti:

info@pneusoukup.cz
PNEU SOUKUP s.r.o.
Vrchlického 108
418 01 Bílina

5) Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

6) Vezměte, prosíme, na vědomí, že máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět, 
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Načítám dialog...